Uitlaatservice

Honden hebben beweging nodig, moeten geprikkeld worden, ze moeten 'hond' kunnen zijn met alle instincten die ze hebben. De ene hond heeft wat meer beweging dan de ander nodig maar zonder beweging, uitdagingen en prikkelingen gaan ze veelal thuis ongewenst gedrag vertonen. Dit gedrag wordt overigens over het algemeen veroorzaakt door verveling waaruit weer onzekerheid, verlatingsangst en soms zelfs depressiviteit ontstaat! Een hond heeft net als een mens emoties en daar moeten wij ook rekening mee houden. Honden zijn geen mensen maar hebben veelal wel een doel en gezelschap in het leven nodig, net als de mens.

 

Daarbij zijn honden in hun element als ze zich in een roedel bewegen. Veelal knappen ze sociaal echt op door mee te gaan met een groepje honden. Er wordt op een specifieke manier gecommuniceerd tussen honden en door ze samen, in groepsverband, uit te laten krijgen ze de kans hun "sociale vaardigheden" verder uit te breiden. Een jonge hond kan bijvoorbeeld veel leren van de oudere honden, onstabiele (onzekere) honden kunnen zekerder worden door weer bekend te raken met de hondentaal. De wat 'dominantere' (of brutale/respectloze) honden leren meer respect te krijgen door hun stabiele soortgenoten. Gaandeweg worden dit soort honden gecorrigeerd en leren ze wat wel en niet kan. Al hebben dit soort (onzekere, dominante, angstige) honden wel specifieke begeleiding nodig. Het hangt een beetje van de ernst van de situatie af. Maar dat een hond zich veelal graag bevind tussen zijn/haar soortgenoten staat boven kijf (uitzonderingen daar gelaten).

Koppies HUS is in april 2019 gestart en groeit snel.  Vanaf januari 2020 zal er 5 dagen in de week met 2 groepen van maximaal 8 honden gewandeld worden (de vrijdag blijft vooralsnog bij 1 groep). Na een uitgebreide intakegesprek wordt er een proefwandeling met de hond gemaakt. Persoonlijk vind ik het erg belangrijk om te zien en voelen wie ik aan de andere kant van de lijn heb (en voor de hond is dat natuurlijk ook fijn). De klik tussen mens en dier is erg belangrijk om een vertrouwde band op te kunnen bouwen. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat de hond een goede klik heeft met de andere honden. Voor sommige honden zal er mogelijkerwijs geen passende match zijn (bijvoorbeeld door moeilijker gedrag, een slechte socialisatie wat zich niet ontwikkelt of wellicht leeftijd/gezondheid) maar het streven is om voor iedere hond een passende roedel te vinden. Na verloop van tijd zal de hond steeds meer "uit zijn/haar schulp kruipen" en kunnen we daarom pas na een aantal wandelingen definitief beslissen of de hond past in de groep of niet. 

De wandelingen worden per hond en per roedel zo samengesteld dat er een mooie harmonie is, de groep zal ook niet groter zijn dan 8 honden, en uiteindelijk worden ze een uur lang heerlijk uitgelaten in een gebied waar ze onder toezicht even lekker rond kunnen rennen, samen spelen, snuffelen, springen, graven en hun behoeftes kunnen doen, zodat ze na verloop moe maar voldaan weer naar huis gebracht worden. Individuele wandelingen zullen ongeveer 30 tot 45 minuten duren (dit wordt met u als eigenaar van te voren besproken en vastgelegd).

Er wordt gelopen in het bos, over de hei, langs het strand en als het weer het toelaat en de honden uiteraard welkom zijn, mogen ze een lekkere plons in het water maken!

Uw hond wordt handdoek droog thuis gebracht alwaar hij/zij eventueel vers water en een kleine, lekkere traktatie krijgt (alles in overleg). Voorafgaand aan de wandeling dient de hond 2 uur van te voren reeds gegeten te hebben om maagtorsie te voorkomen. Indien de hond zijn/haar eten 's morgens niet (goed) op eet zal ik u vragen de eetbak weg te zetten. Eventueel kan ik deze bij het terugbrengen van de hond weer terug zetten. Dit alles wordt uiteraard van te voren uitgebreid met u besproken tijdens het intakegesprek.