top of page
Tot%2520het%2520eind%2520en%2520weer%252
Klachtenprotocol

Klachtenprotocol Koppies Hondenuitlaatservice

Waar mensen werken, worden wel eens fouten gemaakt. Deze fouten willen wij graag proberen te herstellen. Als u ontevreden over iets bent, of u bent van mening dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, dan vernemen wij dat graag van u.

Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. We willen er ook van leren voor de toekomst. Daarom stellen we het zeer op prijs als u ons hierover informeert.

 

Bespreek uw klacht eerst

Wij houden niet van ontevreden klanten, dat zult u begrijpen. Daarom zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan horen we dat heel graag van u. Bespreek uw ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek met ons. Meestal is er een simpele oplossing en die bieden wij natuurlijk graag. 

Officiële klacht indienen

Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u via e-mail, klachten@koppieshus.nl, een klachtenformulier aanvragen, wij sturen u het formulier toe . Het formulier dient u in te vullen en ter attentie van Barbara Kop- Groenewegen van Koppies Hondenuitlaatservice via hetzelfde e-mailadres retour te sturen. Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

 

Wat doen wij met uw klacht?

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:

  • een korte beschrijving van uw klacht;

  • hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken;

  • op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

 

Verloop behandeling klacht

Aan de hand van het ingevulde klachtenformulier en het horen van de betrokkenen, vormen wij ons een zo goed mogelijk beeld van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven.

 

Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.


Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen.

 

SPPD

Heeft u een klacht over de kwaliteit en komt u er met ons niet uit? Dan heeft u ook de mogelijkheid om zich te wenden tot de SPPD (Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen).

 

Voor alle overige klachten kunt u gewoon bij ons terecht via persoonlijk, telefonisch contact of doormiddel van een e-mail naar: klachten@koppieshus.nl.

bottom of page