Algemene Voorwaarden

ENTINGEN EN GEDRAG

 • Uw hond dient gezond te zijn.

 • Uw hond dient zijn jaarlijkse entingen (Cocktail (DHP), Weil (L4) en Kennelhoest (KC)) te hebben gehad (stempels in paspoort). Of middels titteren kunt u aantonen dat uw hond(en) genoeg antistoffen heeft.

 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken.

 • Uw hond dient sociaal vaardig te zijn tegen mens en dier.

 • Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando's. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de hond aan de riem blijven gedurende de wandeling. Mocht uw hond aan de riem trekken dan zal er in overleg gekeken worden om dit gedrag te veranderen. Van de klant wordt verwacht dat hij/zij hierin mee traint. Indien blijkt dat dit niet gebeurt dan zullen de wandelingen worden gestopt. Een uur lang met een trekkende hond wandelen is voor niemand een pretje.

 • Zieke of loopse honden kunnen helaas niet mee, u dient dit z.s.m. (minimaal 24 uur) te melden.

 • Ongecastreerde reuen kunnen met de roedel mee mits de hond aantoonbaar geen ongewenst gedrag vertoont en het moet uiteraard goed klikken met de andere honden. Koppies HUS kan niet aansprakelijk gesteld worden als uw ongecastreerde hond een loopse teef ruikt en zich hierdoor van de groep separeert om er achteraan te gaan.

 • U wordt geadviseerd uw hond pas na het uitlaten eten te geven of minimaal 2 uur voor de wandeling i.v.m. kans op maagtorsie bij sommige rassen. Indien nodig kunnen hier apart afspraken over gemaakt worden.

 • Tijdens de intake dient u allergieën en/of vreemde gedragingen te melden.

SCHADE/AANSPRAKELIJKHEID

 • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw AVP verzekering.

 • U blijft aansprakelijk (geregeld in de wet Artikel 6: 179 BW)) voor schade aangericht door uw hond aan derden.

 • Uw hond wordt handdoek-droog weer thuisgebracht. Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt derhalve niet onder de verantwoordelijkheid van de uitlaatservice.

 • In losloopgebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico's, losgelaten worden. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond. Daarbij ben ik niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van uw hond.  

LENGTE VAN DE WANDELINGEN / WEERALARM

 • Koppies HUS loopt met uw hond op de afgesproken tijden.

 • Koppies HUS loopt 60 minuten met uw hond (mits in groepsverband en niet anders overeengekomen).

 • Koppies HUS handelt naar eigen inzicht en behoud zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar de dierenarts te gaan.

 • Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond. 

 • Bij een weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen en samen met de eigenaar gekeken naar een oplossing.

AFZEGGEN EN OPZEGGEN

 • U dient een afgesproken uitlaatbeurt 24 uur van te voren af te bellen/appen. Alles hierna wordt aan u doorberekend.

 • Vakanties dienen tijdig gemeld te worden, minimaal 2 weken van te voren. Dit geldt ook voor Koppies HUS. Bij niet tijdig afmelden is Koppies HUS genoodzaakt 1 week door te berekenen.

 • U hebt het recht te allen tijden op te zeggen met een minimum van 2 weken van te voren. Bij niet tijdig opzeggen is Koppies HUS genoodzaakt 1 week door te berekenen.

 • De uitlaatservice heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van:

  • Ziekte

  • Privé/familie omstandigheden

  • Weeralarm of extreme gladheid

  • Let wel: dit gaat om onoverkomelijke momenten. Er zal altijd gekeken worden naar een gepaste oplossing.

 • De uitlaatservice heeft het recht te allen tijde op te zeggen, reeds/resterende betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald.

HET (SLEUTEL)CONTRACT EN BETALINGEN

 • U dient Koppies HUS van een huissleutel te voorzien zodat wij uw hond kunnen ophalen als u zelf niet thuis mocht zijn.

 • Afspraken betreffende huissleutel worden vastgelegd en ondertekend in een "sleutelcontract".

 • In alle gevallen dienen beide partijen een getekende kopie van de algemene voorwaarden in bezit te hebben.

 • Koppies HUS factureert per 4 weken. Betalingen dienen binnen 7 werkdagen per bank overgemaakt te worden op rekeningnummer NL96RABO 0340 695 889 ten name van Koppies Hondenuitlaatservice onder vermelding van het factuurnummer. Koppies HUS houdt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren aan het begin van elk kalenderjaar.

 • De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtnemer. De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtgever. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

HET SLEUTELCONTRACT

KOPPIES Hondenuitlaatservice verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant:

 • Niet zal dupliceren;

 • Niet zal voorzien van adres;

 • Zorgvuldig in huis zal bewaren;

 • Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden;

 • Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden;

 • Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden.

 

Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal KOPPPIES Hondenuitlaatservice de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. KOPPIES Hondenuitlaatservice kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.

Een sleutelcontract wordt separaat van de Algemene Voorwaarden opgesteld en ondertekend.

ADRES

Koppies Hondenuitlaatservice

P.C. Hooftlaan 32

1398 XP Muiden

Tel: 06 - 3417 8237
info@koppieshus.nl

KvK nummer: 74442716

BTW nummer: NL001931364B03
 

 • email-marketing-icon-email-icon-1
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Social Icon

"Het grootste plezier voor uw hond!"

KOPPIES Hondenuitlaatservice

© 2019 KOPPIES Hondenuitlaatservice mede mogelijk door Wix.com